Konkurs na Harcerską Kartkę Świąteczną

KONKURS NA HARCERSKĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

Szczegółowy regulamin konkursu:

1. Organizator konkursu: Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ślady”.

Podpisane z tyłu (ołówkiem) prace (imię i nazwisko, nazwa zastępu, drużyny) należy składać do dnia 04.12.2015r. w harcówce ( wrzucać do skrzynki poczty harcerskiej umieszczonej na kominku).

2. Cele konkursu:
* rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
* rozwijanie wrażliwości estetycznej;
* stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych.

3. Temat:
Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia i wykonanie harcerskiej kartki świątecznej.

4. Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do wszystkich harcerzy szczepu.
Kategorie uczestników:
I grupa – IV – VI klasa szkoła podstawowa
II grupa – I – III klasa gimnazjum
III grupa – starsi

5. Zasady uczestnictwa:
1. Każdy harcerz może zgłosić do konkursu tylko jedną kartkę.
2. Autorem kartki zgłoszonej do konkursu może być tylko 1 osoba.

6. Forma: technika dowolna (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage , fotografia i inne).

7. Format:
Kartka świąteczna o dowolnym kształcie. Format kartki nie może przekroczyć formatu A5.
8. Kryteria oceny prac:
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
* zgodność z tematem;
* pomysłowość i oryginalność formy;
* estetyka wykonania.

9. Rozstrzygnięcie konkursu:
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia.

10. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.