Rocznica Konstytucji 3 Maja

Rocznica Konstytucji 3 Maja

Uroczysty apel i Msza św. w intencji Ojczyzny.

Czuwaj druhny i druhowie!  Witamy wszystkich na uroczystym apelu  w dniu  Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To święto niezwykłe. Zrodziło się bowiem nie  z męstwa i chwały oręża, lecz z mądrości rządzących. Wówczas ta mądrość zadziwiła śmiałością myśli politycznej, wolę przemian, porozumienia i wyrzeczenia się własnych przywilejów. Na tym fundamencie zbudowano drugą w świecie, a pierwszą w Europie nowoczesną konstytucję – ustawę zasadniczą, która miała podnieść upadającą wówczas Rzeczpospolitą Polską.

                                Dla nas harcerek i harcerzy, którzy niesieni potrzebą serca chcą całym  życiem upowszechniać harcerskie ideały, przykład twórców Konstytucji z 1791 roku jest szczególnie bliski. Być może nam też nie będzie dane zbierać plonu z naszej harcerskiej służby – ale warto podejmować trud, bo może nie dziś i nie jutro, ale kiedyś na pewno, nasza praca wyda owoce. A ci, którym dane będzie je zbierać wspomną nasz codzienny wysiłek.

                           Dziękuję wszystkim harcerkom i harcerzom za obecność na dzisiejszej uroczystej zbiórce. Namawiam wszystkich do aktywnego świętowania Konstytucji 3 Maja na łonie natury pomimo niesprzyjającej pogody.

Czuwaj Instruktorzy BSSK „Ślady”