Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia – Krzysztof Liszka
Zastępca Prezesa – Marta Łogasz
Sekretarz – Ilona Liszka
Skarbnik – Maciej Frączek

Członkowie Zarządu

Anita Stefan
Łukasz Szydłowski
Zenon Adamski