Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia – Cezary Kaczmarczyk – do 26.08.2016
Zastępca Prezesa – Krzysztof Liszka
Członek – Iwona Drąszczyk
Sekretarz – Zenon Adamski
Członek – Edyta Kaziród
Skarbnik – Maciej Frączek

Członkowie Zarządu

Edyta Kaziród
Ilona Liszka
Anita Śpiewok
Iwona Drąszczyk

Komisja Rewizyjna

Robert Tereszczuk
Michał Siedlecki
Marek Raniszewski

Członkowie Stowarzyszenia

1. Prezes Cezary Kaczmarczyk do 26.08.2016
2. Mariusz Maciejończyk
3. Iwona Drąszczyk
4. Anna Ważny
5. Krzysztof Liszka
6. Marek Raniszewski
7. Edyta Kaziród
8. Magda Kania
9. Michał Siedlecki
10. Marcin Szydłowski

11. Małgorzata Pomykoł
12. Anita Turaj
13. Sabina Kaplik
14. Andrzej Kaplik
15. Adam Zimończyk
16. Joanna Grudzińska
17. Celina Sławik
18. Ilona Liszka
19. Łukasz szydłowski
20. Aldona Kaczmarczyk-Kołucka

21. Hanna Łogasz
22. Paweł Łogasz
23. Anna Dziendziel
24. Andrzej Kania
25. Marta Łogasz
26. Jarek Strzelecki
27. Maciej Frączek
28. Wojciech Ficek
29. Robert Tereszczuk
30. Zenon Adamski
31. Jakub Wojnarowicz
32. Anita Śpiewok