Korona Gór Polski.

Niezależna Drużyna Harcerzy Starszych,
Zastęp Starego Wygi
zdobywają ósmy szczyt Korony Gór Polski.
” Wędrownik – bardziej niż jakikolwiek inny Harcerz jest
przyjacielem calego świata.Wędrownika ciągnie siła 
nieprzetarta w dal na coraz to nowe , nieznane szlaki , nie
pozwala zastygnąć mu w wygodnym , osiadłym życiu ,
toczącym się zbyt wolno.”
Dziękuję wszystkim za wspólne wędrowanie.
Czuwaj!