OGIEŃ BETLEJEMSKI 2017 – Boguszowice Stare

OGIEŃ BETLEJEMSKI 2017 – Boguszowice Stare

23 grudnia 2017 od godziny 9:00 do 18:00

W przeddzień Wigilii harcerki i harcerze drużyn boguszowickich zapukają do drzwi naszych domów i mieszkań przynosząc

Betlejemskie Światło Pokoju – ogień przywieziony z Betlejem.

Zdając sobie sprawę jakiego niezwykłego daru jesteśmy depozytariuszami pragniemy z całego serca dotrzeć do wszystkich

parafian szczerze wierząc, że ten tak pilnie strzeżony przez nas promyk Ognia Betlejemskiego wniesie w nasze domy jasne myśli,

ciepłe uczucia, gorące pragnienia Boga wśród nas lub chciażby iskierkę Nadziei. Całym podziękowaniem niech będą Państwa uśmiechnięte, przyjazne twarze.

Jeżeli w jakiś sposób ogień do wieczora,  do godziny 18:00 ,do państwa domu nie dotrze zapraszamy do godziny 20:00 do Boguszowickiej Harcówki lub w dzień Wigilii do naszego kościoła gdzie ogień wystawiony będzie od rana do godziny 13:30.

Czuwaj.

Harcerki i Harcerze

Boguszowickiego  Stowarzyszenia  Społeczno – Kulturalnego  „Ślady”.