OGIEŃ BETLEJEMSKI 2019

Boguszowice Stare.

23 grudnia 2019 od godziny 9:00
W przeddzień Wigilii harcerki i harcerze stowarzyszenia „Ślady” zapukają do drzwi naszych domów przynosząc Betlejemskie Światło Pokoju – a wraz z nim Boga i Miłość.
Zdając sobie sprawę jakiego niezwykłego daru jesteśmy depozytariuszami pragniemy z całego serca dotrzeć do wszystkich parafian szczerze wierząc, że ten tak pilnie strzeżony przez nas promyk Ognia Betlejemskiego wniesie w nasze domy jasne myśli, ciepłe uczucia, gorące pragnienia Boga wśród nas lub chociażby iskierkę nadziei.
Całym podziękowaniem niech będą Państwa uśmiechnięte, przyjazne twarze.

Jeżeli w jakiś sposób ogień do państwa domu nie dotrze,
zapraszamy do godziny 20:00 do Boguszowickiej Harcówki lub w dzień Wigilii do naszego kościoła, do godziny 13:00.
Czuwaj!
⚜️Harcerki i Harcerze Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Ślady”.👣