Zgoda na wyjazd

Zgoda na wyjazd 

W dziale „Dokumenty” została dodana aktualnie obowiązująca w Stowarzyszeniu zgoda rodzciców/opiekunów na wyjazd dzieci na wszystkie przedsięwzięcia organizowane przez Stowarzyszenie.

Zgoda jest uniwersalna dostosowana do wszystkich wydarzeń, w których harcerze biorą udział w ciągu całego roku.

Format umożliwia wydrukowanie dwóch kopii zgody na jednym arkuszu A4.

Po wydrukowaniu zgody prosimy o uzupełnienie danych, skreślenie niepotrzebnych elementów oraz podpis z aktualną datą.

Sekcja dokumenty.

zgoda_slady_screen