Akcja IPN Katowice „Przywróćmy pamięć śląskim bohaterom!“