Bożonarodzeniowe Życzenia

Bóg się przybliżył. Jest wśród nas. Narodził się w Betlejem.

(…) On jest zawsze przed nami i zawsze nas wyprzedza.

Powinniśmy „biec za Nim” i starać się „dojść do Niego”        

Życzymy wszystkim harcerkom, harcerzom, skautom i ich rodzinom, przyjaciołom na całym świecie,

by podążając za nowo Narodzonym pozostawiali za sobą ŚLADY samej dobroci, przyjaźni  i miłości.

 Harcerki i Harcerze BSSK „Ślady”