Życzenia Wielkanocne

Harcerze i Harcerki

ze Stowarzyszenia „Ślady” życzą z okazji świąt Wielkiej Nocy

rodzicom, przyjaciołom,

by Zmartwychwstały Chrystus

obudził w nas to, co jeszcze uśpione,

ożywił to, co już martwe,

niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności.

Byśmy wspólnie dążyli do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

CZUWAJ