Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Życzymy wszystkim harcerkom, harcerzom,  wszystkim rodzicom, przyjaciołom naszym .

Niech Chrystus zmartwychwstały rozgrzewa Waszą wiarę, wlewa do serc nadzieję, obdarza mocą do zwycięskiego pokonywania tego, co w codzienności trudne, słabe oraz daje odwagę i radość do podejmowania tego, co w życiu dobre, szlachetne i święte.

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.” ( Kol 3,1-2)