Rybnicki Rajd Rowerowy “Śladami Powstań Śląskich”

Harcerze i harcerki BSSK „Ślady” Powstańcom Śląskim –
„Ojczyzno moja gdy cię nie mogę spierać nie żal mi cierpieć, nie żal umierać” 1919 r.🇵🇱
Powstańcy, Ślązacy, ochotnicy ślubowali walczyć o przyłączenie Górnego Śląska do Polski.
Dokładnie sto lat temu na terenie Gotartowic, Ligoty, Boguszowic w dzisiejszych dzielnicach Rybnika, w nocy z 17 na 18 sierpnia 1919 roku tuż po wybuchu I Powstania Śląskiego nasi pradziadkowie, dziadkowie walczyli o przyłączenie Śląska do Ojczyzny.
Cześć i Chwała Bohaterom!!
Harcerki i harcerze BSSK Ślady złożyli hołd naszym Bohaterom organizując 16 sierpnia Rybnicki Rajd Rowerowy „Śladami Powstań Śląskich”. Z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstań Śląskich przygotowali przy wsparciu Miasta Rybnika i Domu Kultury w Chwałowicach okolicznościowe tablice historyczne by uświadomić rybniczanom że tu walczono o Polskę.
Czuwaj! Tobie Polsko!