Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 24.06.2020

Instruktorzy, wędrownicy, harcerze starsi BSSK „Ślady”⚜️ w najbliższą środę spotkają się na 🤝 Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia 👣

Zapraszamy członków zwyczajnych i honorowych.

Zapraszamy druhny i druhów do bezinteresownej i ciagłej pracy, by przez następne cztery lata prowadzić działalność wychowawczą względem dzieci i młodzieży opartą na metodyce harcerskiej i niezmiennych zasadach od ponad stu lat.

Proszę, byśmy wyjątkowo przygotowali się do tego wydarzenia. Proszę o lekturę statutu naszego stowarzyszenia, wszelkich dokumentów, regulaminów, naszej obrzędowości. Stoi przed nami wybór Zarządu Stowarzyszenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mam nadzieję, że wspólnie wybierzemy kandydatów, którzy na co dzień są gotowi do pracy na rzecz naszego stowarzyszenia. Pomyślmy o kandydatach, którzy są strażnikami tradycji harcerskiej, którzy wiedzą jakie są cele i sposoby działalności stowarzyszenia i nimi kierują się w swoim życiu.

Kto ma prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, mówi rozdział trzeci naszego statutu „Członkowie, ich prawa i obowiązki”

Statut Stowarzyszenia

Instruktorzy, wędrownicy, harcerze starsi BSSK „Ślady”⚜️

Czuwaj!